-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบัณฑิตศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบัณฑิตศึกษา

รหัสโรงเรียน : 16100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 17/13 ประตูชัย ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036-420719

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบัณฑิตศึกษา

-- advertisement --