-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 95100111

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 3/2 หมู่ 2 ซอยแวหะยี บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 95130

โทรศัพท์ : 0828330454

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์

-- advertisement --