-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์

รหัสโรงเรียน : 10100245

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 596 ประชาอุทิศ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-6903471

แฟกซ์ : 02-6903472

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางกอกทวิวิทย์

-- advertisement --