โลโก้โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

รหัสโรงเรียน : 10100946

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 9 ซอย 112 ลาดพร้าว วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-9352090

แฟกซ์ : 02-9352090

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)