-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางกอกศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางกอกศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100751

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 2320 ซอย 112 ลาดพร้าว วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-5142324,02-5141336

แฟกซ์ : 02-9378987

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางกอกศึกษา

-- advertisement --