-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบำรุงอิสลาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบำรุงอิสลาม

รหัสโรงเรียน : 93100019

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 139 แม่ชรี-กงหรา คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 93180

โทรศัพท์ : 074687095

แฟกซ์ : 074687917

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบำรุงอิสลาม

-- advertisement --