-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญญวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญญวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 20100127

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 21 วัดโรมันคาทอลิค พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140

โทรศัพท์ : 038-461000

แฟกซ์ : 038-780882

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญญวิทยาคาร

-- advertisement --