-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญณดาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญณดาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 30100219

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 455 หมู่ที่ 3 แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250

โทรศัพท์ : 044 444447

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญณดาวิทยา

-- advertisement --