-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 20100036

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 149 ประชาส่งเสริม บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ : 038-443967

แฟกซ์ : 038-443967

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร

-- advertisement --