-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 86100006

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 208/20 หมู่ที่ 11 ซอยโพธารส ปรมินทรมรรคา บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 077574283

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา

-- advertisement --