-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 56100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 563 ซุปเปอร์ไฮเวย์ เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054431288

แฟกซ์ : 054482729

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา

-- advertisement --