-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญแสวงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญแสวงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 82100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 19-ม.ค. เพชรเกษม ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 076445237

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญแสวงวิทยา

-- advertisement --