โลโก้โรงเรียนบูรณศาสน์อิสลามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบูรณศาสน์อิสลามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 96100089

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 64 หมู่ที่ 3 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 96150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบูรณศาสน์อิสลามวิทยา