-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 94100087

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 31/2 ม.1 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา

-- advertisement --