-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบูรพาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบูรพาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 60100048

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 277 หมู่ที่ 6 ลาดยาว-ปากน้ำโพ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056271238

แฟกซ์ : 056317301

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบูรพาศึกษา

-- advertisement --