-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา

รหัสโรงเรียน : 13100083

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 28 ซ.รังสิต-นครนายก 30 รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา

-- advertisement --