-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

รหัสโรงเรียน : 34100039

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 100-4 ทหาร วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045,266,818,045,269,600

แฟกซ์ : 045266818

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

-- advertisement --