-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 70100025

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 83/3 หน้าสถานีรถไฟ บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032221470

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

-- advertisement --