-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา

รหัสโรงเรียน : 51100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 241 พหลโยธิน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

โทรศัพท์ : 053591173

แฟกซ์ : 053980915

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา

-- advertisement --