-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประกอบวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประกอบวิทยา

รหัสโรงเรียน : 75100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 107 ราชพงษ์ แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 034720031

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประกอบวิทยา

-- advertisement --