-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์

รหัสโรงเรียน : 45100075

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 308 ม.8 เชียงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์

-- advertisement --