-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 96100060

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

โทรศัพท์ : 073651178

แฟกซ์ : 073523062

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชานุเคราะห์

-- advertisement --