-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์

รหัสโรงเรียน : 90100126

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 126 หมู่ที่ 5 ซอยละอองวิถี 1 ประชาร่วมใจ นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 90310

โทรศัพท์ : 074382070

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาบำรุงวิทย์

-- advertisement --