-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 14100031

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 85/3 อู่ทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035-251629

แฟกซ์ : 035-251707

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาศึกษา

-- advertisement --