-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชุมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชุมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 13100047

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 16/15 หมู่ที่ 4 ปทุมธานี-บางเลน ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ : 02-5991727

แฟกซ์ : 02-5991727

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชุมวิทยา

-- advertisement --