-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 22100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 6-ม.ค. โลกะกะคิน ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039-431158

แฟกซ์ : 039-431158

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา

-- advertisement --