-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์

รหัสโรงเรียน : 40100069

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 304 เที่ยงธรรม หนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043,251,447,043,252,000

แฟกซ์ : 043251447

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประถมปรีดาภรณ์

-- advertisement --