-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประทีปวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประทีปวิทยา

รหัสโรงเรียน : 95100021

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 4 ลิดล เมืองยะลา ยะลา 95160

โทรศัพท์ : 073252448

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประทีปวิทยา

-- advertisement --