-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100293

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 152 หมู่ที่ 1 ท่าม่วง เทพา สงขลา 90150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา

-- advertisement --