-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประทีปศาสน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประทีปศาสน์

รหัสโรงเรียน : 80100052

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 166/1 หมู่ที่ 6 กระโรม กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280

โทรศัพท์ : 075377781

แฟกซ์ : 075377784

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประทีปศาสน์

-- advertisement --