-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประทุมอนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประทุมอนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 10100677

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 2 พัฒนาการ บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-4131650

แฟกซ์ : 02-8022441

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประทุมอนุสรณ์

-- advertisement --