-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 84100069

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 12 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170

โทรศัพท์ : 087-8960980

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

-- advertisement --