-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประสาทวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประสาทวิทย์

รหัสโรงเรียน : 14100033

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : ก 374/1 วิไลเสนา เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ : 035-201717

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประสาทวิทย์

-- advertisement --