โลโก้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 94100064

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 85/1 หมู่ที่ 5 ปัตตานี-ยะลา ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 073352126

แฟกซ์ : 073439104

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ