-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประสารวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประสารวิทยา

รหัสโรงเรียน : 30100075

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 162/5 รื่นจิตร สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

โทรศัพท์ : 044,705,097,044,411,300

แฟกซ์ : 044411377

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประสารวิทยา

-- advertisement --