-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 67100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 486/6-7 ซอยเพชรพัฒนา เพชรเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056711465

แฟกซ์ : 056711465

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา

-- advertisement --