-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 34100128

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อ2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 8 อุบล-ตระการ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

-- advertisement --