-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100726

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 58/1 หมู่ที่ 2 พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 02-9746906-7

แฟกซ์ : 02-9746906-7

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

-- advertisement --