-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประไพปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประไพปัญญา

รหัสโรงเรียน : 25100039

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 175 ม.1 หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประไพปัญญา

-- advertisement --