-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 50100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 117 แก้วนวรัฐ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053,242,038,053,242,500

แฟกซ์ : 053306415

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

-- advertisement --