-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ

รหัสโรงเรียน : 63100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 170 หมู่ที่ 4 ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ

-- advertisement --