โลโก้โรงเรียนปรีดาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปรีดาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 10103011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 27/459 หมู่ที่ 5 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-5654558, 089-9203643

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปรีดาวิทยา