-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 34100126

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 40 หมู่ที่ 3 ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 0872541481

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์

-- advertisement --