โลโก้โรงเรียนปองทิพาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปองทิพาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 40100130

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 325 ม.2 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปองทิพาศึกษา