-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปอซันพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปอซันพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 94100067

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 48 สิโรรส ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 073352188

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปอซันพัฒนา

-- advertisement --