-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปัญจรักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัญจรักษ์

รหัสโรงเรียน : 45100046

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 133 หมู่4 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัญจรักษ์

-- advertisement --