โลโก้โรงเรียนปัญญาดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัญญาดี

รหัสโรงเรียน : 84100125

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 6/5 หมู่ที่ 3 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

โทรศัพท์ : 077413557

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัญญาดี