-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปัญญานฤมิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัญญานฤมิต

รหัสโรงเรียน : 20100140

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 136 หมู่ที่ 3 ห้วยปราบ-บ่อวิน บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 038-337511-2

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัญญานฤมิต

-- advertisement --