-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา

รหัสโรงเรียน : 72100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 75/1 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ : 035509522

แฟกซ์ : 035509292

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา

-- advertisement --