-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 80100081

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 761 หมู่ที่ 6 นครศรี-ท่าศาลา ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075521575

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ

-- advertisement --